16 lip 2019

16 lip 2019

Sądy w Antwerpii orzekły w sprawach dotyczących przestojów i zatrzymań

Przez:

Sekcja: Aktualności

Confederation des Expediteurs de Belgique (CEB), członek stowarzyszenia FIATA w Belgii, poinformował o dwóch interesujących wyrokach sądów w Antwerpii w sprawie przestoju
i zatrzymania, gdzie linie żeglugowe żądają kosztów za szczególnie długi okres.

W wyroku wydanym 18 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Antwerpii orzekł, że przypadku, gdy kontener nie zostanie zwrócony w ciągu jednego roku od zakończenia czasu wolnego, kontener należy uznać za „zagubiony”, a towarzystwo żeglugowe może żądać jedynie wartości odtworzeniowej kontenera i kosztów zatrzymania za ostatni rok. Sąd zdecydował, że żądanie kosztów zatrzymania przez szczególnie długi okres jest uważane za „oczywiście wygórowane”, ponieważ koszty są nieproporcjonalne w stosunku do przedmiotu umowy i rzeczywistej niekorzystnej sytuacji linii żeglugowej.

W innym orzeczeniu wydanym 20 marca 2019 r., dotyczącym sytuacji,  w której Odbiorca nigdy nie odbierał kontenerów, a kontenery zostały przejęte przez organy celne 2 miesiące po przybyciu do portu przeznaczenia. Linia wysyłkowa naliczała koszty przestoju i składowania w okresie ponad 4 lat. Sąd orzekł, że od momentu objęcia przez organy celne towarów, pobieranie opłat przestojowych i składowania przez linię żeglugową nie jest już uzasadnione. Ponadto deklarowane koszty przestoju /zatrzymania stanowią klauzulą ​​odszkodowawczą, a nie koszty dodatkowe do towaru. Klauzula odszkodowawcza kwalifikuje się do miarkowania przez sąd, którą sąd może nawet ograniczyć do zera, jeśli nie poniesiono żadnej rzeczywistej szkody. (Źródło: FIATA e-Flash no. 204 – 16 July 2019/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).