22 lut 2017

22 lut 2017

Od 1 marca zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 1 marca 2017r. interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej. Zmienią się również zasady składania wniosków o wydanie interpretacji. Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

  1. Teodora Sixta 17,
    43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.

Opłaty od wniosków należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Numer konta będzie również dostępny na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS.

KIS przejmie również dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej. Klienci nadal będą korzystać ze znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30. (Źr.www.finanse.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet