4 sty 2022

4 sty 2022

Od 1 lutego 2022 r. wygasa możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie:

  • do 31 stycznia 2022 r. możliwe będzie z wykorzystaniem papierowego dokumentu dostawy, ale zalecamy wykorzystywanie w tym okresie systemu EMCS PL2,
  • od 1 lutego 2022 r. możliwe będzie wyłącznie przy wykorzystaniu systemu EMCS PL2.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że aby działać jako użytkownik systemu EMCS PL2 i móc dokonywać wszelkich czynności w systemie – nie wystarczy jedynie rejestracja na portalu PUESC.

  • Przed rozpoczęciem działalności przy wykorzystaniu systemu EMCS PL2 dla elektronicznego dokumentu dostawy (eDD) podmiot powinien:
  • zapoznać się z opisem usługi „Przemieszczanie wyrobów akcyzowych” na portalu PUESC
  • zapoznać się z opisem jak skorzystać  z usługi „Złóż dokumenty eDD dla przemieszczenia do odbiorców zwolnionych” lub „Złóż dokumenty eDD dla przemieszczenia ze stawką zerową”.
  • Jeżeli podmiot nie zamierza korzystać z formularzy i funkcji dostępnych na portalu PUESC, powinien przygotować odpowiednie narzędzie do tworzenia, podpisywania, wysyłania i odbierania komunikatów zgodnie ze specyfikacją usług.
  • Dodatkowo każdy pomiot powinien wybrać w jaki sposób, spośród dostępnych możliwości, będzie kontaktować się z Systemem EMCS PL 2 (e-mail, webservice, portal PUESC).
  • Bez względu na przyjęty sposób komunikacji, przed rozpoczęciem stosowania Systemu podmiot musi dokonać rejestracji danych na potrzeby komunikacji z systemem EMCS PL2.Więcej informacji na ten temat na stronie News – puesc.gov.pl(Źr.www.puesc.pl-K.O.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet