4 sty 2022

4 sty 2022

Uproszczony dokument towarzyszący (UDT) – zmiany od 1 stycznia 2022

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 1 stycznia 2022 r., na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2264 zmieni się rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 określające wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego.

Uproszczony dokument towarzyszący to dokument stosowany (w formie papierowej) w wewnątrzunijnym przemieszczaniu:

  • wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na terytorium Unii Europejskiej (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy),
  • alkoholu etylowego całkowicie skażonego zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93

Zmiana rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 stanowi konsekwencję wprowadzenia od 1 stycznia 2022 r. przepisów unijnych w zakresie certyfikatów wydawanych dla niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych. W związku z tymi przepisami dodatkowe informacje w zakresie certyfikacji należało będzie również zamieszczać w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 określające wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, sposób obiegu jego kart oraz warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

Jednocześnie, z dniem 1 stycznia 2022 r. straci moc obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych , które w przepisach krajowych określa wzór uproszczonego dokumentu towarzyszącego, sposób obiegu jego kart oraz warunki, na jakich dokument handlowy może zastąpić uproszczony dokument towarzyszący.

Więcej informacji na ten temat na stronie: Uproszczony dokument towarzyszący (UDT) – zmiany od 1 stycznia 2022 (podatki.gov.pl)(Źr. www.podatki.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet