5 sty 2022

5 sty 2022

Zmiany zasad doręczeń

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zmiana zasad wynika z wprowadzonych w  Dziale IV Rozdział 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa uregulowań dotyczących doręczeń (Dz. U. z 2021 r. poz.1540 z późn. zm.). Zgodnie z nimi organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, a jeśli nie ma takiej możliwości, zgodnie z hierarchią sposobu doręczania pism określoną w ustawie.

Od 1 stycznia 2022 roku do doręczeń, będą wykorzystywane dotychczas zgłoszone (na formularzach NIP-2, NIP-7, NIP-8, ZAP-3):

  • dla organizacji – adres siedziby,
  • dla osób fizycznych – polski „adres do korespondencji”, a w przypadku zagranicznego adresu do korespondencji – adres miejsca zamieszkania.  (Źr.www.gov.pl-K.O.)
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet