18 lut 2016

18 lut 2016

Nowe zasady wydawania interpretacji przepisów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej obowiązujących od nowego roku Minister może odmówić wydania interpretacji indywidualnej, gdy opisany we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe zostały już rozstrzygnięte interpretacją ogólną dotyczącą takiego samego stanu prawnego. Podatnicy biorący udział w jednej operacji gospodarczej, mają prawo złożyć wspólny wniosek o interpretację. Interpretacje indywidualne nie będą mogły dotyczyć przepisów prawa podatkowego regulujących właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Organ, na wniosek podatnika, informację na temat swojego stanowiska w sprawie będącej przedmiotem interpretacji przekaże telefonicznie lub mailem. (Źr. Rzeczp. nr 33- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet