18 lut 2016

18 lut 2016

Zaliczki uproszczone-decyzja do 22 lutego

Przez:

Sekcja: Aktualności

W tym roku do 22 lutego przedsiębiorcy mogą zmienić sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych nakładają na podatników obowiązek odprowadzania w ciągu roku zaliczek na ten podatek. Zaliczki mogą być odprowadzane przez podatników miesięcznie lub kwartalnie albo mogą oni opłacać tzw. zaliczki uproszczone, w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania rocznego złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeśli podatnik nie wykazał w tym zeznaniu podatku, to może ustalić uproszczone zaliczki w oparciu o podatek należny wynikający z zeznania złożonego w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeśli i w tym zeznaniu podatek nie wystąpił podatnik nie skorzysta z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy w tym lub poprzednim roku rozpoczęli działalność nie mogą skorzystać z tej formy rozliczenia zaliczek. Podatnicy, którzy wybiorą formę uproszczoną w tym roku po raz pierwszy muszą powiadomić o tym wyborze, na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 22 .02 br. Formy pisemnej wymaga również rezygnacja z uproszczonych zaliczek.(Źr. Rzeczp.nr 33-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet