4 paź 2022

4 paź 2022

Nowe program wzmocnienia dróg krajowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rada Ministrów przyjęła 4 października uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku”, przedłożoną przez ministra infrastruktury.

Do 2030 roku sieć dróg krajowych ma zostać dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej 11,5 tony.

Poza wzmocnieniem dróg program ma przenieść także zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawić gospodarkę wodną, wprowadzić szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Realizowane będą pilotażowe rozwiązania dotyczące utrzymania dróg, w tym w szczególności zastosowania nasadzeń, jako zielonego filtra antysmogowego oraz do zapobiegania suszy.

Branża transportowa od lat zabiega o dostosowanie dróg głównych do ruchu samochodów ciężarowych. Standardowym w Europie naciskiem na pojedynczą oś napędową jest 11,5 tony. ( Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 04.10.2022 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet