5 paź 2022

5 paź 2022

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury został przyjęty przez Radę Ministrów.

Celem wprowadzanych zmian jest poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zwiększenie efektywności działań administracji morskiej oraz usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów. Chodzi także o umożliwienie budowy portu do obsługi morskich farm wiatrowych przez administrację morską.

Najważniejsze rozwiązania :

  • Doprecyzowane zostaną zadania i zakres odpowiedzialności naczelnego i terenowych organów administracji morskiej.
  • Wprowadzone zostaną obowiązkowe audyty i inspekcje doraźne po zatrzymaniu statku w obcym porcie, ze względu na uchybienia dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy. Wprowadzony zostanie także obowiązkowy audyt dodatkowy w stosunku do armatora, po zatrzymaniu jego dwóch statków w okresie 24 miesięcy.
  • Zmiany dotyczące inspekcji i audytów mają umożliwić sprawowanie przez dyrektorów urzędów morskich bardziej efektywnego nadzoru, zmierzającego do zapewnienia, że statek spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy.
  • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (tzw. SAR) zostanie upoważniona do zakupu wyposażenia o przeznaczeniu wojskowym (np. noktowizorów czy lornetek), produkowanego przez rodzimych przedsiębiorców, w które wyposażone zostały m.in. formacje wojskowe, realizujące zadania poszukiwawcze i ratownicze na morzu.
  • Dyrektorzy urzędów morskich będą mieli możliwość wydania zarządzenia w celu umożliwienia testów statków autonomicznych, nieposiadających załogi (tzw. MASS) oraz określenia zasad przeprowadzania takich testów.
  • Umożliwione zostanie wybudowanie przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia. (Źr.www.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet