13 paź 2015

13 paź 2015

MiLoG – wynik pierwszej kontroli w Polsce

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 05.10.2015r. zakończona została jedna z pierwszych kontroli MiLoG dotyczących polskiego przewoźnika, wykonującego transport drogowy pojazdami ciężarowymi na terenie Niemiec, przeprowadzona przez niemiecki Urząd Celny.
Wobec mnogości interpretacji dotyczących sposobu wyliczania dopłat do wynagrodzenia za pracę kierowcy na terenie Niemiec środowisko transportowe z zainteresowaniem czekało na wyniki postępowania niemieckiego Urzędu Celnego.
Część ekspertów twierdziła, iż dodatki właściwe delegacji pracownika tj. diety czy ryczałty noclegowe, znacząco zawyżając w ten sposób wartość wyrównania do płacy minimalnej w Niemczech, nie mogą zostać uznane jako składnik płacy minimalnej. Wynik kontroli MiLoG. potwierdził, że obawy przed zaliczeniem tychże składników były bezpodstawne, a stanowisko Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców prezentowane od początku roku znalazło potwierdzenie. Na stronie internetowej zoll.de znajdują się jasne, uszczegółowione wytyczne, które przedstawiają sposób rozliczenia płacy minimalnej w sposób proponowany przez OCRK. Niemiecki Urząd Celny w pełni zaakceptował praktykę wliczania do płacy minimalnej ryczałtu noclegowego oraz diety pomniejszonej stosownie wg. wytycznych niemieckiego ministerstwa finansów, zakańczając kontrolę bez nakładania kary finansowej na polskiego przewoźnika.
Wynikiem potwierdzonego przez Niemiecki Urząd Celny sposobu rozliczenia jest brak dodatkowych kosztów pracowniczych dla firm, które wypłacały pełen ryczałt noclegowy i odpowiednio dostosowaną dietę (co od września 2014r. stało się powszechną praktyką firm transportowych).
Jedynym bezwzględnie koniecznym elementem pozostaje comiesięczne prawidłowe rozliczenie godzin pracy na terenie Niemiec i skonfrontowanie tych wyliczeń z wynagrodzeniem wynikającym z umowy o pracę oraz należnościami wypłaconymi z tytułu podróży służbowych. Jeżeli wynik porównania wykaże, że dopłaty do MiLoG nie wystąpiły, firma transportowa nie jest zobligowana do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec.(żr. www.pspdgdynia.pl – za www.ocrk.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet