9 paź 2015

9 paź 2015

09.12.2015 Przewozy multimodalne

Przez:

Sekcja: Archiwum Szkolenia

Temat szkolenia: PRZEWOZY MULTIMODALNE
Termin: 9.12..2015 godz. 1030 – 16,30 ( 7 godz. lekc.)
Miejsce: siedziba PISiL, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2
Program szkolenia:
1. Odpowiedzialność cywilna wynikająca z umowy przewozu ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego i lotniczego.
2. Regres wobec uczestników przewozu (przewóz drogowy, morski i lotniczy)
3. Transport multimodalny
•   Rola poszczególnych uczestników przewozu w transporcie multimodalnym wraz z omówieniem kluczowej dokumentacji przewozowej.
•   Zasady obliczenia wartości szkody w transporcie multimodalnym.
•   Terminy zawite i przedawnienia w transporcie multimodalnym.
•   Prawo właściwe w transporcie multimodalnym.
Trener: radca prawny świadczący pomoc prawną przedsiębiorcom, wykonującym usługi w zakresie spedycji i transportu, praktyk.
Cena: PLN 350,oo + 23 % Vat – dla zrzeszonych
       PLN 450,00 + 23 % VAT – dla niezrzeszonych
Cena obejmuje wykład, materiały, przerwy kawowe
 
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl w terminie do 30.11.2015 – ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
l.p.
Nazwisko i imię uczestnika
Dane niezbędne do wystawienia f-ry VAT
Szkolenie odbędzie się przy min. 10 zgłoszeniach.
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet