7 lut 2017

7 lut 2017

Legalność regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe przedmiotem badania przez Trybunał Sprawiedliwości

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości wydał opinię w sprawie C‑102/16 wniesionej przez Raad van State (Council of State) Belgia. Pytanie dotyczy zagadnienia, czy art. 8 (6)  i 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego,  zakazują spędzania przez kierowców regularnych okresów odpoczynku przewidzianych w tym rozporządzeniu w pojeździe. Zdaniem rzecznika, przepisy rozporządzenia 561/2006 zakazują odbioru regularnego odpoczynku w pojeździe i pozwalają państwom członkowskim UE na nakładanie kar za złamanie tego zakazu. Opinia rzecznika nie wiąże co prawda sędziów orzekających w tej sprawie, niemniej w praktyce jest ona często brana pod uwagę przez TS, wpływając na treść ostatecznego wyroku.     (źr. CLECAT Newsletter  2017/05, www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet