7 lut 2017

7 lut 2017

FIATA komentuje zmiany w „India Service Tax”

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 12 stycznia z mocą obowiązującą od 22 stycznia 2017 r.  Ministerstwo Finansów Indii wprowadziło modyfikację regulacji podatkowych (Service Tax Rules 1994). 4,5%-owy podatek Service Tax, który od czerwca 2016 r. obowiązywał wyłącznie na przesyłki z frachtem płatnym w Indiach,  został rozszerzony na przesyłki z  frachtem przedpłaconym, które dotychczas korzystały ze zwolnienia. Wprowadzenie tego podatku wzbudziło w środowisku wiele kontrowersji głównie z tego  powodu, iż  część armatorów przyjęła zasadę kolektowania tego podatku od przedpłacającego fracht  (załadowcy) kierując do klientów stosowne komunikaty.  Zgodnie z opinią FIATA ,  Service Tax,   także w przypadku frachtów przedpłaconych , winien być  płatny w miejscu przeznaczenia w  Indiach przez  odbiorcę,  jako podmiot podlegający hinduskiemu prawu podatkowemu. Więcej informacji w Komunikacie wewnętrznym PISiL nr 21 z 6 lutego br.     (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet