7 lut 2017

7 lut 2017

IRU także podzielona w sprawie dyrektywy o delegowaniu

Przez:

Sekcja: Aktualności

3 lutego 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej IRU ds. społecznych (CAS) poświęcone w głównej mierze planowanym zmianom dyrektywy o delegowaniu (PWD),  jako   próba osiągnięcia wspólnego stanowiska w gronie kilkudziesięciu organizacji z różnych państw. Punktem wyjścia do dyskusji był przygotowany przez IRU projekt wspólnego stanowiska europejskiego sektora transportu, w którym  znalazły się stwierdzenia, iż zapisy obecnej dyrektywy (PWD) nie są dostosowane do specyfiki sektora transportu i nie powinny być wobec niego stosowane. Kontrowersje wzbudziła kwestia w jaki sposób należy rozwiązać obecne wyzwania socjalne pokazując różnice w podejściu do kwestii delegowania ze strony poszczególnych krajów. Reprezentanci stowarzyszeń ze „starej Unii” byli gotowi poprzeć zapisy projektu, zaś  przedstawiciele przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej domagali się objęcia transportu zupełnie nowym ustawodawstwem, niezwiązanym z PWD.   Wspólne stanowisko zaprezentowali przewoźnicy z Polski, Węgier, Rumunii, Czech, Hiszpanii, Litwy, Słowacji, Estonii, Mołdawii, przy wsparciu Belgii (stowarzyszenie przewoźników pasażerskich) oraz Ukrainy, którzy postulowali całkowite wyłączenie transportu z dyrektywy o pracownikach delegowanych i ewentualne objęcie ich odrębną legislacją socjalną dla pracowników mobilnych. Nordyckie Stowarzyszenie Logistyczne wyraziło obawy, iż wyłączenie transportu z PWD może ograniczyć możliwości Komisji w zakresie nacisku na Niemcy i Francję dla zniesienia ich restrykcyjnych przepisów, zaś wg. Brytyjczyków tak być nie musi, bo KE może zawsze powołać się na zasady wolnego rynku, jednak takie zagrożenie teoretycznie istnieje. Wg. przedstawicieli niemieckich transportowców poprzez odmowę objęcia transportu przez PWD pozostawi się krajom wolną rękę do wprowadzania własnych rozwiązań. uznając   propozycję IRU jako dokument do dalszych rozmów. Stanowisko  to poparła  także Dania. Wynik głosowania potwierdził, że większość uczestników uznaje za lepszą dla transportu opcję objęcia go odrębnymi przepisami sektorowymi w zakresie delegowania, co jest utrzymaniem dotychczasowego stanowiska IRU. W trakcie posiedzenia CAS dyskutowano także o kabotażu i cross-trade, nie przyjęto jednak wspólnego stanowiska. Ponadto wśród tematów znalazła się sprawa protekcjonistycznych przepisów przyjętych przez niektóre kraje UE – po Niemczech i Francji wdrożyły je kolejne państwa. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę wobec Włoch i Austrii. Tymczasem podobne przepisy wdrożyła Holandia, która uznała, że jest do tego zobligowana unijną dyrektywą wdrożeniową dotyczącą delegowania – holenderskie przepisy obejmują tylko kabotaż, a ich egzekwowanie może się rozpocząć w 2018 r.        (źr. www.zmpd.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet