27 wrz 2022

27 wrz 2022

Łatwiejsze przejazdy przez granicę z Ukrainą, która przystąpiła do WPT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów informuje, że 1 października Ukraina przystąpi do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. Od tego dnia w przewozach do/z Ukrainy będzie można zastosować dwa globalne systemy tranzytowe: system TIR oraz system T1/T2.

Ukraińskie Ministerstwo Finansów poinformowało, że możliwe będzie zadeklarowanie w zgłoszeniu tranzytowym w systemie NCTS danych bezpieczeństwa i ochrony (tzw. pre-notyfikacja). Dla przewoźników stosujących tranzyt T1/T2 nie będzie zatem wymagana odrębna, dodatkowo płatna deklaracja zawierające te dane.

Zasady wspólnej procedury tranzytowej uregulowane zostały w Konwencji z 20 maja 1987 roku o wspólnej procedurze tranzytowej. Umawiającym się stronami tej umowy są: Unia Europejska, kraje EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia) oraz Turcja, Serbia, Macedonia i od niedawna Wielka Brytania.

Państwowa Służba Celna Ukrainy zakończyła 8 czerwca ostatni etap testów systemu informatycznego NCTS, dzięki czemu przygotowała się technicznie do przystąpienia do Europejskiej Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. System TIR to tranzyt oparty na międzynarodowej Konwencji celnej dotyczącej przewozu towarów pod osłoną karnetów TIR. Karnet ten pełni jednocześnie funkcje zgłoszenia tranzytowego i dokumentu gwarancyjnego na kwotę 100 tys. euro. Ukraina, podobnie jak Polska są aktywnymi uczestnikami systemu TIR. ( Źródło Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 22.09.2022 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet