2 sie 2021

2 sie 2021

Kolejny etap uszczelniania systemu podatkowego – nowe pomysły rządu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów chce, by wszystkie firmy – także jednoosobowi przedsiębiorcy – od stycznia 2023 roku wysyłały do skarbówki co miesiąc raporty dotyczące rozliczania podatku dochodowego. Udostępniać trzeba będzie m.in. podatkową księgę przychodów i rozchodów i ewidencję środków trwałych. Fiskus od razu sprawdzi więc majątek firmy i zweryfikuje, czy nie służy on do sztucznego zawyżania kosztów. Pomysł, by firmy przesyłały do skarbówki ewidencje służące do obliczenia zaliczek i rocznego podatku dochodowego PIT i CIT przewidziany jest w projekcie Polskiego Ładu.
Z dokumentu wynika, że od stycznia 2023 r. przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanie się powszechne i obowiązkowe. Projekt przewiduje bowiem wprowadzenie dla podatników CIT obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach ordynacji podatkowej, w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy. Takie same obowiązki czekają podatników PIT, także tych najmniejszych, czyli jednoosobowych działalności gospodarczych i samozatrudnionych. Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (księgi podatkowe), przy użyciu programów komputerowych. Dodatkowo konieczne będzie także przesyłanie tych dokumentów do skarbówki w formie ustrukturyzowanej – w trakcie roku, a także po jego zakończeniu. Co miesiąc, na przykład, trzeba będzie przesłać księgi podatkowe, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki. Rozliczający się kwartalnie, dokumenty będą wysyłać do trzy miesiące. Następnie, po zakończeniu roku, do 30 kwietnia (do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy) trzeba będzie wysłać wszystkie księgi. Do skarbówki dokumenty będą wysyłać także ryczałtowcy – będą przekazywać ewidencję przychodów, a także wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg i ich przesyłania ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 02.08.2021 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet