3 paź 2022

3 paź 2022

Jaki VAT dla usługi transportowej świadczonej przez podwykonawcę

Przez:

Sekcja: Aktualności

Organy podatkowe przyjmują, że zerowa stawka podatku znajdzie zastosowanie jedynie do tej usługi, której numer faktury został wprost wskazany na dokujecie SAD. Spełnienie takiego wymogu przez podwykonawcę zwykle nie jest możliwe.

W przypadku usług transportowych związanych z przywozem towarów spoza Unii Europejskiej do Polski nabywca usługi rozpoznaje u siebie import towarów. Usługodawca stosuje wtedy zerową stawkę VAT, pod warunkiem wliczeniem wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu, w szczególności poprzez wykazanie w polu nr 44 dokumentu SAD numeru oraz wartości wystawionej na rzecz nabywcy faktury.

Zdarza się jednak, że przy realizacji transportu usługodawca korzysta z pomocy innego przedsiębiorstwa transporotowego. Powstaje pytanie czy podwykonawca również może zastosować stawkę zero proc., jeżeli z dokumentu celnego nie wynika jednoznacznie wliczenie wartości wyświadczonej przez niego usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów – numer wystawionej przez niego faktury nie jest bowiem podawany w polu 44 dokumentu SAD.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości zero proc. stosuje się do usług transportu międzynarodowego, do których zalicza się m.in. przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju (art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o VAT). Usługi transportowe mogą zostać opodatkowane zerową stawką VAT również na podstawie przepisów wykonawczych, a konkretnie na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (dalej: rozporządzenie).Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia zerową stawkę podatku stosuje się również do: 1) usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego;

 Z regulacji tych wynika, że stawka VAT zero proc. znajduje potencjalnie zastosowanie do usług transportu międzynarodowego lub transportu stanowiącego część usługi transportu międzynarodowego. W szczególności dotyczy ona świadczeń związanych z przywozem towarów spoza UE do Polski. Nie ulega wątpliwości, że świadczenia realizowane przez podwykonawców mieszczą się w definicji tego typu usług.

Organy podatkowe oraz sądy prezentują obecnie pogląd, że zerowa stawka może znaleźć zastosowanie tylko, jeśli dana usługa transportowa (numer dokumentującej ją faktury) zostanie wprost wskazana na dokumencie celnym jako element podstawy opodatkowania z tytułu importu. W konsekwencji, do świadczeń realizowanych przez podwykonawców na rzecz głównego przewoźnika należy zastosować opodatkowanie stawką podstawową – 23 proc. (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa pkt 1 ustawy o VAT).

Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 03.10.2022 r./ HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet