3 paź 2022

3 paź 2022

UOKiK:  Badanie porozumienia ograniczającego konkurencję w przeładunku zbóż

Przez:

Sekcja: Aktualności

W portach w Gdańsku i Gdyni mogło dojść do ograniczenia konkurencji podczas przeładunku zboża – podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z tą sprawą. Jego pracownicy, przy wsparciu policji i po uzyskaniu zgody właściwego sądu, przeprowadzili przeszukanie w siedzibach trzech spółek.

Jak poinformowano w piątek, postępowanie wyjaśniające dotyczy podejrzenia zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję, które może utrudniać dostęp do usług przeładunku portowego dla części przedsiębiorców. W tej sprawie Pracownicy UOKiK, za zgodą sądu i przy wsparciu Policji, przeprowadzili przeszukania w siedzibach trzech firm: Viterra Polska, Port Gdański Eksploatacja i OT Port Gdynia.

– Podejrzewamy, że spółka Viterra Polska mogła zawrzeć niedozwolone porozumienie z operatorami świadczącymi usługi przeładunkowe w portach morskich w Gdańsku i Gdyni. Efektem mogło być utrudnienie działalności innym przedsiębiorcom na rynku handlu zbożem. W trakcie przeszukania w siedzibach trzech spółek zebraliśmy obszerny materiał dowodowy, który obecnie analizujemy – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Z informacji UOKiK wynika, że Viterra Polska jest wiodącym podmiotem na polskim rynku eksportu i importu zboża. Zdaniem Urzędu, w przypadku zawarcia porozumienia pozycja Spółki mogłaby w niedozwolony sposób ulec dalszemu wzmocnieniu, czy nawet doprowadzić do zmonopolizowania przez nią rynku. Miałoby to również pośredni wpływ na produkcję oraz ceny skupu zboża. (Źródło Prawo.pl dla LEX z dn. 30.09.2022 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet