20 wrz 2016

20 wrz 2016

Francja – płaca minimalna

Przez:

Sekcja: Aktualności

Mimo zastrzeżeń ze strony  Komisji Europejskiej, francuski Minister Transportu Alain Vidal oświadczył, że podtrzymuje swoje „zdecydowane stanowisko” w zakresie zasadności wprowadzenia płacy minimalnej dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy. Niestety od 1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostaną kolejne zmiany. Przedsiębiorstwo transportowe będzie zobowiązane do zarejestrowania zaświadczenia o oddelegowaniu na stronie Ministerstwa Pracy za pomocą platformy SIPSI dostępnej pod adresem www.sipsi.travail.gouv.fr (platforma dostępna w języku francuskim oraz angielskim). Przewoźnik obowiązany będzie do utworzenia indywidualnego konta w SIPSI, a następnie będzie mógł generować zaświadczenia o oddelegowaniu oraz przeglądać wszystkie dotychczas wystawione zaświadczenia. Kierowca w dalszym ciągu będzie musiał  być w posiadaniu egzemplarza zaświadczenia o oddelegowaniu. (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet