25 lut 2016

25 lut 2016

Dokumentacja cen transferowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 5 listopada 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-477/15/MW odpowiedział na pytanie dotyczące konieczności sporządzania dokumentacji cen transferowych także w odniesieniu do takich umów, w których kwoty do zapłaty nie osiągnęły limitu 30.000 EURO, jednakże suma wszystkich, zawartych w roku podatkowym, z tym samym podmiotem powiązanym transakcji była wyższa od kwoty limitu. Zdaniem spółki w takim przypadku , należy sporządzić dokumentację cen transferowych dla wszystkich transakcji usługowych, również tych , które nie przekraczają limitu. Dyrektor Izby zgodził się z tym stanowiskiem podkreślając, że w przypadku usług świadczonych w ramach grupy, stanowiących sprzedaż lub udostępnianie wartości niematerialnych i prawnych zastosowanie znajduje limit 30.000 EURO. Z tym samym podmiotem powiązanym niejednokrotnie zawierane są umowy na świadczenia kwalifikujące się wprawdzie do tego samego progu 30.000 EURO, ale różniące się znaczne, a co za tym idzie, świadczone na podstawie odrębnie zawartych umów i w oparciu o odmienną metodę kalkulacji ceny. .(Źr. sip.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet