25 lut 2016

25 lut 2016

Refaktura wydatków poniesionych za klienta

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ustalając podstawę opodatkowania VAT z tytułu świadczonej usługi , nie uwzględnia się w niej kwot otrzymanych od usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w jego imieniu i na jego rzecz. Podatnik błędnie sądził, że należy doliczać VAT do opłat administracyjnych i wpisów traktując je jako element podstawy opodatkowania za wykonaną usługę. Wskazywał, że obowiązek poniesienia opłat wynikał z umowy i stanowiły one koszty jego działalności. Dyrektor Izby Skarbowej z Łodzi w interpretacji IPTPP3/4512-533/15-3/JM nie zgodził się z podatnikiem, co do doliczania VAT do opłat administracyjnych ponoszonych za klienta, stwierdzając, że czynności wniesienia opłat i wpisów w imieniu i na rzecz klienta, nie stanowią elementu podstawy opodatkowania świadczonych przez niego usług. Wprawdzie są one czynnościami niezbędnymi, bez których zgłoszenia nie zostaną przyjęte, jednakże mają one charakter administracyjny, a nie charakter wynagrodzenia za wykonywane usługi.(Źr. sip.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet