19 kwi 2017

19 kwi 2017

Deklaracje dotyczące masy kontenera lub nadwozia w transporcie drogowym w UE

Przez:

Sekcja: Aktualności

Począwszy od 7 maja 2017r., właściciele ładunków  przewożonych w Unii Europejskiej w transporcie drogowym – w kontenerach lub naczepach samochodowych – będą musieli podawać informacje o ich masie  przewoźnikom drogowym. Zobowiązuje do tego dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE, ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym
i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.
Dyrektywa mając na uwadze występujące przeciążenia pojazdów  zakłada przesunięcie  odpowiedzialności z przewoźnika w przypadku przeciążeń i obciążenie nią wysyłającego, który powinien zostać zobowiązany nowymi, krajowymi przepisami wykonawczymi  do przekazania przewoźnikowi deklaracji, w której będzie dokładnie wskazywać masę kontenera lub nadwozia przekazanego do transportu. (Źr.www.wnp.pl,www.lloydsloadinglist.com-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet