19 kwi 2017

19 kwi 2017

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Przez:

Sekcja: Aktualności

7 kwietnia 2017r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która ma  ułatwić firmom zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady przekazywania składek na  ZUS. Zamiast czterech różnych przelewów do ZUS, przedsiębiorcy  wyślą tylko jeden przelew, przy czym każdemu zostanie przydzielone oddzielne konto. Przyjęcie tego rozwiązania pozwoli na identyfikację składek na poziomie płatnika oraz  szybszy dostęp do informacji o stanie konta płatnika i ubezpieczonego.

ZUS będzie generował numer rachunku składkowego dla płatnika składek niezwłocznie po utworzeniu konta płatnika składek. ZUS ma obowiązek wygenerowania tych rachunków w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. dla tych płatników składek, którzy opłacają należności z tytułu składek; płatników składek, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne na podstawie ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, tj. wpisanych do Centralnego Rejestru Płatników Składek na dzień wejścia w życie przepisów. Obowiązkiem Zakładu będzie również skuteczne poinformowanie płatników składek oraz właściwe organy egzekucyjne i dłużników zajętej wierzytelności o numerach rachunków składkowych, na które należy dokonywać wpłat. Płatnicy składek, o których mowa powyżej, jeżeli nie otrzymają informacji o numerach rachunków składkowych w terminie do 31 grudnia 2017 r., będą mieli obowiązek zgłosić się do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu o jej przekazanie, przed terminem najbliższej płatności.

Zgodnie z nowelizacją od przyszłego roku ZUS będzie  zaliczał bieżące wpłaty składek w pierwszej kolejności na poczet zapłaty zaległości, ale nie będzie musiał niestety informować o tym potrąceniu przedsiębiorcy.

W celu zapobiegania przypadkom bezprawnego outsourcingu pracowniczego wprowadzono w ustawie  art. 38a, który daje ZUS prawo ustalania, który podmiot jest płatnikiem składek za danego pracownika. Przepis ten na etapie konsultacji był negatywnie oceniony przez przedsiębiorców, z uwagi na zbyt ogólną regulację, pozwalającą na znacznie szersze jego zastosowanie, niż tylko do outsourcingu pracowniczego. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.  (www.sejm..gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet