17 mar 2016

17 mar 2016

Decyzje UE o dofinansowaniu projektów drogowych w Polsce

Przez:

Sekcja: Aktualności

Polska otrzymała decyzje UE zatwierdzające dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 dla 11 projektów drogowych.
16 marca 2016 r. Komisja Europejska zatwierdziła 10 dużych projektów drogowych z Polski.
Wcześniej, 12 lutego 2016 r., Komisja Europejska wydała pierwszą decyzję – zatwierdziła duży projekt drogowy, budowę drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów na odcinku Lublin Sławinek – Lublin Węglin, o wartości 149,6 mln EUR.

Łącznie dofinansowanie otrzymało 11 projektów o długości 340 km. Ich całkowita wartość to 3,46 mld EUR (ponad 14 mld zł), zaś dofinansowanie unijne wynosi 1,75 mld EUR (ponad 7 mld zł. (źr. www.mib-MK)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet