10 mar 2016

10 mar 2016

Wydatki na imprezę firmową muszą być związane z przychodem

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wyroku z 4 marca 2016 r. sygn. akt II FSK3956/13 NSA rozstrzygnął, że do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można tylko te wydatki poniesione w związku z organizacją imprezy branżowej firmy, które dotyczą pracowników . Służą one bowiem, choć nie bezpośrednio uzyskaniu przychodu. Wydatki dotyczące zaproszonych gości mające na celu poprawę wizerunku firmy stanowią reprezentację i jako takie są wyłączone z kosztów podatkowych. (Źr.www.orzeczenia.nsa.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet