17 mar 2016

17 mar 2016

Posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 16.03.2016 odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, którego celem byłą dyskusja nad rządowym projektem ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej.
Założenie projektu przedstawili Minister GMi ŻŚ Pan Marek Gróbarczyk oraz podsekretarz stanu w MGM i ŻŚ Pan Piotr Brzezicki – bezpośrednio odpowiedzialny za realizację projektu.
Według kierownictwa resortu aktywizacja przemysłu stoczniowego stanowi jeden z pięciu podstawowych „filarów” programu ministerstwa.
Głównym celem regulacji ustawowych jest stworzenie identycznych możliwości rozwoju dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Projekt w istocie dotyczy sfery regulacji finansowych w przemyśle stoczniowym i przewiduje zmiany regulacji w zakresie CIT, VAT, stref ekonomicznych oraz korzystania ze środków UE. Oznacza to iż przewidywane zmiany będą mogły nastąpić od 1 stycznia 2017 roku. Z tego względu założenia były przygotowywane w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów. Potwierdził to obecny na posiedzeniu podsekretarz stanu w MF Pan Marian Banaś oraz Z-ca dyr. Departamentu Podatku VAT .
W dniu 16.03.2016 r. projekt został przekazany do Komisji Stałej Rady Ministrów w celu przeprowadzenia uzgodnień międzyresortowych.
W trakcie dyskusji szereg uwag krytycznych, pytań i wątpliwości zgłosili przedstawiciele opozycji.
Reprezentanci licznie reprezentowanej sfery biznesu poparli projekt zaznaczając, że potrzeba doprecyzować jeszcze wiele spraw szczegółowych.
Strona społeczna uzyskała zapewnienie że odbędą się z nią kolejne konsultacje wraz z procesem konkretyzacji projektu ustawy. (MK)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet