6 lis 2017

6 lis 2017

CZECHY – przepisy o delegowaniu i płacy minimalnej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Władze Republiki Czech wykazały, że przewoźnicy z Europy Zachodniej nie przestrzegają zasad Dyrektywy o delegowaniu pracowników. Czeskie przepisy dotyczące delegowania pracowników wprowadzone w kwietniu br. ustawą nr 93/2017  stanowiącą transpozycję Dyrektywy mają również zastosowanie w sektorze transportu. Najważniejszym na chwilę obecną obowiązkiem dla zagranicznego przewoźnika jest zapewnienie, aby kierowca posiadał w kabinie pojazdu egzemplarz umowy o pracę przetłumaczony na język czeski  (także wykresówki czasu). Po wprowadzeniu ustawy czeska inspekcja pracy przeprowadziła szereg kontroli w celu zagwarantowania stosowania przepisów w transporcie, które wykazały, że większość kierowców z krajów zachodnich UE nie przestrzega zapisów prawa w tym względzie.  Inicjatywa Czechów miała za zadanie udowodnić krajom zachodnim, że nie przestrzegają one prawa w aktualnym kształcie, zatem zaostrzanie legislacji nie jest dobrą ideą. Wyniki badań w Czechach zostały wykorzystane w czasie ostatnich negocjacji z Radą UE na dowód, że problemem z Dyrektywą o delegowaniu pracowników nie leży w braku jeszcze bardziej surowych przepisów, ale braku ich egzekwowania .

Podmiotem odpowiedzialnym za zgłoszenie oddelegowania jest podmiot czeski, który zawarł umowę z podmiotem zagranicznym, na podstawie której pracownicy tego podmiotu wykonują pracę na terytorium Czech. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą platformy dostępnej pod adresem: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_eu/zz_eu_zamest.

Na tę chwilę zagraniczni przewoźnicy nie muszą dokonywać zgłoszenia oddelegowania kierowców do pracy na terytorium Czech, ale czeskie Ministerstwo Pracy aktualnie pracuje nad zgłoszeniem oddelegowania dla branży transportowej i jeszcze nie jest pewne, czy obowiązek zgłoszenia oddelegowania w dalszym ciągu będzie spoczywał na podmiocie czeskim.

Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie minimalne w Czechach wynosi 66 CZK / h (ok. 11 zł) i 11.000 / m-c, a od 1 stycznia 2018 r.  73,20 CZK / h i 12.000 CZK / m-c, zaś dla  sektora transportowego odpowiednio:

Grupa 2: 72,90 CZK /h i 12.200 CZK / m-c – kierowcy pojazdów do 3,5t

Grupa 3: 80,50 CZK / h i 13,40 CZK / m-c – kierowcy pojazdów pow. 3,5t

Grupa 4: 88,80 CZK / h i 14,80 CZK / m-c – m.in. prace związane z diagnostyką i naprawą pojazdów

Grupa 5: 98,10 CZK / h i 16,40 CZK / m-c – kierowcy pojazdów przekraczających 8 m, przeznaczone do przewozu powyżej 16 osób.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie czeskiej Inspekcji Pracy, pracownicy delegowani do pracy na terytorium Czech powinni posiadać przy sobie przetłumaczoną umowę o pracę i zaświadczenie A1. Obowiązek ten dotyczy również pracowników mobilnych, w tym przewoźników drogowych. Za brak umowy w pojeździe organy Inspekcji Pracy mogą ukarać przewoźnika grzywną w wysokości do 500.000 CZK (ok. 83 300 PLN). Jak do tej pory nie nałożono jeszcze żadnej kary, a kierowcy otrzymali  broszury informacyjne.   (żr. CLECAT Newsletter 2017/38, .www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet