4 paź 2015

4 paź 2015

23.09.2015 Spedycja a przwóz w świetle praktyki sądowej i orzecznictwa

Przez:

Sekcja: Archiwum Szkolenia

Temat szkolenia: „SPEDYCJA A PRZEWÓZ W ŚWIETLE PRAKTYKI SĄDOWEJ I ORZECZNICTWA”
Termin: 23.09.2015 godz. 1030 – 16,30 ( 7 godz. lekc.)
Miejsce: siedziba PISiL, Gdynia, ul. Świętojańska 3/2
Program szkolenia:
1. Umowa spedycji w ujęciu formalnoprawnym
·         Podstawowe akty prawne regulujące podejmowanie i wykonywanie działalności spedycyjnej
·         Ograniczenia swobody wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie spedycji
·         Charakter prawny umowy spedycji
·         Zawarcie umowy spedycji
– Charakter prawny oferty świadczenia usług spedycyjnych
       – Charakter prawny zlecenia spedycyjnego
2. Prawa i obowiązki stron umowy spedycji
·         Obowiązki spedytora
·         Obowiązki zleceniodawcy
·         Przegląd orzecznictwa
3. Zasady odpowiedzialności spedytora
·         Zasady odpowiedzialności spedytora za osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia
·         Spedytor dalszy a spedytor zastępczy
·         Odpowiedzialność spedytora głównego za zastępcę
·         Przegląd orzecznictwa
4. Spedytor a przewoźnik
·         Pojęcie „pośrednictwa przy przewozie rzeczy”
·         Przewoźnik faktyczny a przewoźnik umowny
·         Sytuacja prawna spedytora, który sam dokonuje przewozu, a sytuacja prawna przewoźnika umownego
·         Zasady odpowiedzialności przewoźnika na przykładzie różnych gałęzi transportu
·         Przegląd orzecznictwa
5. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne
·         OPWS – prawo, zwyczaj czy wzorzec umowny
·         OPWS 2010
– korzyści płynące ze stosowania
6. Odszkodowania
·         Ograniczenia wysokości odszkodowania należnego od spedytora
·         Ograniczenia wysokości odszkodowania należnego od przewoźnika
7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
·         OC Spedytora
·         OC Przewoźnika drogowego
·         OC Przewoźnika umownego
8. Problematyka zabezpieczenia roszczeń o zapłatę wynagrodzenia lub zwrot wydatków
·         ustawowe prawo zastawu przysługujące spedytorowi
·         ustawowe prawo zastawu przysługujące przewoźnikowi
·         umowne prawo zastawu
·         umowne prawo zatrzymania
·         zasady zaspokojenia roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia w świetle różnych uregulowań prawnych
9. Dochodzenie roszczeń
·         Dochodzenie roszczeń z umowy spedycji
·         Dochodzenie roszczeń przez i od przewoźnika
·         Terminy zawite i konsekwencje prawne ich upływu
·         Terminy przedawnienia roszczeń z umowy spedycji i przewozu na przykładzie różnych gałęzi transportu
 
Trener: radca prawny świadczący pomoc prawną przedsiębiorcom, wykonującym usługi w zakresie spedycji i transportu, praktyk.
Cena: PLN 350,oo + 23 % Vat – dla zrzeszonych
       PLN 450,00 + 23 % VAT – dla niezrzeszonych
Cena obejmuje wykład, materiały, przerwy kawowe
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: pisil@pisil.pl w terminie do 11.09.2015 – ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń..
l.p.
Nazwisko i imię uczestnika
Dane niezbędne do wystawienia f-ry VAT
Szkolenie odbędzie się przy min. 10 zgłoszeniach.
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet