6 paź 2015

6 paź 2015

Mniejsze ulgi na PFRON

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od lipca 2016 roku zacznie obowiązywać Ustawa z 25 września 2015 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wprowadza ona ograniczenie możliwości odliczania ulg od wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpłaty należności na PFRON, wynikające z nieosiągnięcia przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, sześcioprocentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych można obniżyć. Prawo do ulgi przysługuje pracodawcy w przypadku skorzystania z usług lub zakupu wyrobów od firm, które spełniają wymogi ustawowe do udzielania ulgi. Po zmianie ustawa ogranicza wysokość odliczenia do 50% należnej miesięcznej wpłaty. (Źr. Gazeta Prawna nr 192-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet