3 paź 2015

3 paź 2015

14.01.2016, Warszawa -„Szkody transportowe i postępowanie reklamacyjne”

Przez:

Sekcja: Archiwum Szkolenia

Temat: „Szkody transportowe i postępowanie reklamacyjne”

1. Dochodzenie roszczeń z umowy spedycji
• zasady, krąg podmiotów legitymowanych
• zasady dochodzenia roszczeń od spedytora dalszego
• znaczenie faktu poniesienia szkody
• terminy przedawnienia
• umowne i ustawowe ograniczenia wysokości odszkodowania należnego od spedytora

2. Dochodzenie roszczeń od przewoźnika lądowego w przewozie krajowym i międzynarodowym
• Umowa przewozu a treść listu przewozowego
• Krąg podmiotów uprawnionych
• Znaczenie aktów staranności przy odbiorze przesyłki
• Postępowanie reklamacyjne
• Terminy zawite i konsekwencje prawne ich upływu
• Terminy przedawnienia roszczeń
• Ograniczenia wysokości odszkodowania
• klauzula wartości i specjalny interes w dostawie

3. Zasady postępowania w przypadku powstania szkody/ wpływu reklamacji

Wykładowca:
Beata Janicka – radca prawny świadczący pomoc prawną przedsiębiorcom, wykonującym usługi w zakresie spedycji i transportu, praktyk w zakresie postępowania reklamacyjnego

Termin: 14.01.2016, godz. 9,00 – 15,30 (6 godz.)
Miejsce: Centrum Grupy Szkoleniowej SET, Warszawa, ul. Sienna 82

Cena: PLN 400 + 23 % VAT – dla zrzeszonych
PLN 500,00 + 23 % VAT – dla niezrzeszonych
Cena zawiera: wykłady, materiały, przerwy kawowe

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres pisil@pisil.pl do dnia 5.01.2016.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet