8 wrz 2016

8 wrz 2016

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPB-1-2/4510-374/16/BG z 3 czerwca 2016 r., zajęła stanowisko w sprawie opodatkowania dochodu podmiotu niemającego siedziby lub zarządu na terytorium RP. Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W rozpatrywanym przypadku  indyjski kontrahent  polskiej spółki nie posiadał zakładu na terytorium Polski, ani też nie wykonywał w Polsce czynności związanych ze świadczeniem  usług na rzecz polskiej spółki. Spółka polska nie będzie zatem płatnikiem podatku od wynagrodzenia za usługę wypłacanego kontrahentowi indyjskiemu. (Źr. sip.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet