6 wrz 2016

6 wrz 2016

Intermodal – wyniki II kwartału 2016 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W drugim kwartale 2016 roku przewoźnicy przetransportowali ponad 227 tys. jednostek, (blisko 343 tys. TEU). W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku ich liczba wzrosła o 32,29% (w TEU o 30,33%). Po raz pierwszy w historii łączna masa w przewozach intermodalnych w II kwartale 2016 roku wyniosła ponad 3 mln ton, a wykonana praca przewozowa przekroczyła 1 mld tonokilometrów. Wzrósł udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym, osiągając poziom 5,79% (wg masy) i 8,63% (wg wykonanej pracy). W omawianym okresie kolejowe przewozy intermodalne realizowało dziesięciu licencjonowanych przewoźników. Dominującą pozycję podobnie jak w poprzednich kwartałach, zajęły spółki PKP Cargo, DB Cargo Polska i Lotos Kolej Łącznych ich udział w rynku  wyniósł ponad 80% (wg przewiezionej masy) oraz blisko 85% (wg wykonanej pracy przewozowej).  (źr. www.portalmorski.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet