25 mar 2022

25 mar 2022

Zmiany w systemie podatkowym-projekt

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wychodząc naprzeciw głosom i opiniom podatników oraz ekspertów, Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany w systemie podatkowym.

Propozycje dotyczą m.in.: obniżenia stawki PIT z 17 proc. na 12 proc., zmian w zakresie składki zdrowotnej i rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej.

Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł.

Ostateczny kształt przepisów zostanie wypracowany w porozumieniu ze stroną społeczną. Poniżej omówienie niektórych proozycji zmian:

-Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. w progu podatkowym 120 tys. zł. Niższa stawka oznacza obniżenie podatku o 29,4%, czyli prawie o 1/3.

Rozwiązanie dotyczy podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców. W sumie – 25 mln podatników.

Na podstawie rozwiązań sprzed 2022 r. PIT nie płaciłoby niemal 6,7 mln podatników. Po zmianach podatku nie będzie płacić ponad dwa razy więcej osób, bo aż prawie 15,2 mln podatników.

-Preferencje przy składce zdrowotnej-to rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Będą oni mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu.

W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). W sumie zmiana dotyczy 1,4 mln podatników.

-Ministerstwo chce zrezygnować z tzw. ulgi dla klasy średniej. Jednocześnie daje gwarancję, że zmiany będą dla podatników korzystne lub neutralne. Osoby dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (z tzw. ulgą dla klasy średniej).

Projekt przewiduje tez rezygnację z ulgi na zabytki (od 2023 r.) i tzw. abolicji podatkowej.

-Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach

Dzięki przyjętym rozwiązaniom podatnicy mający kilka różnych źródeł dochodu równocześnie np. kilka umów o prace, umowę o pracę i dwie umowy zlecania, albo łączą pracę z emeryturą będą oni mogli upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł).

W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek.

Projekt przewiduje również uchylenie podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 r. Obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek.

MF chce zwiększyć rolę płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników. W zamian proponuje podwyższenie wynagrodzenia płatnika.

 -MF odpowiadając  na postulaty samotnych rodziców i przywraca możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Dzięki temu samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. ulgę w wysokości 1500 zł.

Preferencje dla rodzin i dzieci-zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

Renty rodzinne małoletnich dzieci nie były doliczane do dochodów rodziców. To oznacza, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł.

-Ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) powinny obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Dzięki temu od zasiłków nie byłoby podatku – do ustalonego w tych ulgach limitu.

-Odpowiadając na postulaty księgowych i przedsiębiorców MF zamierza wydłużyć termin na przekazywanie JPK_CIT i JPK_PIT. Nowy termin przekazywania JPK w zakresie ksiąg rachunkowych przesunięty zostanie na 2025 r.r.

Planowane wejście w życie rozwiązań to 1 lipca 2022 r.

Szerokie konsultacje społeczne potrwają od 24 marca do 2 kwietnia 2022 r.

Projekt będzie konsultowany m.in. z Radą Dialogu Społecznego, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Doradców Podatkowych, przedstawicielami przedsiębiorców w tym m.in. Rzecznikiem MŚP.(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet