1 paź 2020

1 paź 2020

Zmiany w Estońskim CIT-efekt konsultacji z biznesem

Przez:

Sekcja: Aktualności

Po konsultacjach z biznesem zmieniają się zasady dotyczące Estońskiego CIT-u.

Przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą podatku CIT tak długo, jak zysk pozostaje w firmie. Podatnik będzie stosował łatwiejsze zasady opodatkowania, oparte na przepisach o rachunkowości, nie będzie odrębnej rachunkowości podatkowej.

Obecnie podatek nakładany jest na przychody należne, nawet jeśli kontrahent nie uregulował jeszcze płatności. Po zmianach firmy zapłacą podatek dopiero w momencie wypłaty zysku, a więc same będą decydować o tym, kiedy wystąpi u nich obowiązek rozliczeń z fiskusem.

MF poinformowało o zmianach w Estońskim CIT po konsultacjach:

-rozwiązanie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych). Podstawowe kryterium dotyczy przychodów spółki, które nie mogą przekraczać 100 mln zł. Uprzednio próg wynosił 50 mln zł, a więc po przeprowadzonych konsultacjach został on podniesiony dwukrotnie.

-złagodzono również warunek dotyczący zatrudnienia co najmniej 3 pracowników (innych niż udziałowiec/akcjonariusz) na podstawie umowy o pracę. Spółka może nadal korzystać z preferencyjnego opodatkowania, jeśli ponosi wydatki na wynagrodzenia z tytułu innych umów cywilnoprawnych (w określonej kwocie). A mały podatnik może w pierwszym roku opodatkowania zatrudniać jedną osobę, zamiast trzech.

Utrzymano również łagodniejsze warunki wejścia dla podatników rozpoczynających działalność.

-po zmianach podatnik może złożyć informację o rezygnacji z opodatkowania Estońskim CIT w deklaracji składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik stosował to opodatkowanie.

-podatnik opodatkowany Estońskim CIT będzie mógł wstecznie rozliczyć straty podatkowe poniesione przed przystąpieniem do Estońskiego CIT.

-wprowadzona zostanie premia dla pionierów, czyli brak warunku inwestycyjnego dla pierwszego dwuletniego okresu.

Z estońskiego CIT firmy mogą korzystać już od początku 2021 r. Więcej informacji na ten temat na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/efekt-konsultacji-z-biznesem–estonski-cit  (zr. www.gov.pl/KO)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet