1 paź 2020

1 paź 2020

Likwidacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wyniku rekonstrukcji rządu liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a zakres ich kompetencji został podzielony na nowe lub istniejące resorty. Zlikwidowano między innymi Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kierowane przez Marka Gróbarczyka. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostało utworzone 8 grudnia 2015 roku. (Źr.www.gospodarkamorska.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet