29 gru 2016

29 gru 2016

Zmiana limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg w 2017 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców zmieniono w  ustawie o rachunkowości  limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. Podniesiono go z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro  przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych . Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych po osiągnięciu tego limitu w 2016 r. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro na walutę polską należy dokonać po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy tj. na rok 2017 po kursie średnim NBP z 3 października 2016 r. – 4,2976 zł/euro. Zatem jeśli przychody netto tych podmiotów za 2016 r. wyniosą co najmniej 8.595.200 zł,  to od 1 stycznia 2017 r. będą one zobligowane prowadzić pełną księgowość.(Źr.orka.sejm.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet