29 gru 2016

29 gru 2016

Podwyższenie limitów uprawniających do ryczałtu ewidencjonowanego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców znowelizowano art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zwiększono ze 150.000 euro do 250.000 euro limit przychodów uprawniający przedsiębiorców do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro należy dokonać po kursie średnim NBP z 3 października 2016 r. – 4,2976 zł/euro. Podwyższony limit wynosi w przeliczeniu 1.074.400 zł (K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet