26 lip 2023

26 lip 2023

Zielony Pakiet Transportowy

Przez:

Sekcja: Aktualności

 

Komisja Europejska przedłożyła 11.07.23 Parlamentowi Europejskiemu tzw. . KE będzie prezentować założenia pakietu przed Komisją Transportu I Turystyki (TRAN) PE.

Główne propozycje legislacyjne pakietu:

Ramy obliczania emisji gazów cieplarnianych w transporcie.

Rewizja dyrektywy 96/53/EC dot. wagi i wymiarów pojazdów (WDD).

Regulacja wykorzystania kolejowej infrastruktury kolejowej.

KE proponuje zmiany w WDD celu dekarbonizacji transportu drogowego:

– poprzez usunięcie ograniczeń dla pojazdów zeroemisyjnych:

dodanie 4 t masy i 90 cm długości dla pojazdów zeroemisyjnych (ZEV) – zamiast DMC 40t/42t ZEV – 40t/44t ZEV + dodatkowe 90 cm długości pojazdu  dla ZEV. Ma to na celu zrekompensowanie wyższej wagi (pojazdy elektryczne) oraz umożliwić montaż specjalnych wież ze zbiornikiem na wodór za kabiną kierowcy (pojazdy wodorowe)

– wsparcie transportu intermodalnego: dodanie 4 t masy + 30 cm wysokości (la transportu kont. 40’HC) dla pojazdów zeroemisyjnych – zamiast DMC 44t/46t ZEV – 44t/48t ZEV

Propozycje ujednolicenia są j.n.:

– dopuszczenie stosowania zestawów drogowych EMS (Europejski System Modułowy) z powszechnie używanych naczep/podwozi i ciągników dopuszczonych do ruchu przez kraje członkowskie UE w ruchu transgranicznym,

–  czasowe dopuszczenie przez kraje członkowskie pojazdów o DMC 44 t,

– dopuszczenie 20,75 m długości pojazdów do transportu samochodów (tzw. „lawety”) ,

– usprawnienie procedur i wymogów dla ładunków niepodzielnych.

Ocena zaproponowanych zmian przez CLECAT:

–  krok naprzód w kierunku umożliwieniu transgranicznej działalności pojazdów EMS,

– dopuszczenie transgraniczne pojazdów o DMC  44t nie powinna być ograniczona w czasie,

– możliwość zezwolenia państwom członkowskim na transgraniczne prowadzenie,

dłuższych/cięższych operacji pojazdów dopuszczonych w ruchu krajowym.

(Źródło: komunikat CLECAT nr 132 z 13.07.23 /CC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet