26 lip 2023

26 lip 2023

Cztery firmy mogą złożyć oferty na budowę Portu Zewnętrznego w Gdyni.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wśród wykonawców zaproszonych do złożenia oferty znaleźli się: Gdynia Terminal Holding SAS (grupa CMA CGM) oraz Meridiam Eastern Europe Investments 4 SAS; Hutchison Ports Poland S.a r.l. oraz Port of Felixstowe Limited; International Container Terminal Services Inc.; Mota-Engil Central Europe PPP Road Spółka z o.o. Zaproszone firmy mają czas do 4 października na złożenie ofert. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) na zaprojektowanie, budowę oraz na eksploatację nowego terminala kontenerowego. Projekt „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia” obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, wyposażenie, a następnie utrzymanie i eksploatację w okresie umowy PPP części lądowej Portu Zewnętrznego, na którym zlokalizowany zostanie terminal kontenerowy o wstępnie zakładanej docelowej przepustowości 2,5 mln TEU rocznie. Głębokowodny Port Zewnętrzny w Gdyni powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie, na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny. Ma zostać zbudowany terminal głębokowodny, który umożliwi obsługę największych statków oceanicznych oraz zwiększy konkurencyjność portu w Gdyni. (Źródło: www.gospodarkamorska.pl/CC)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet