29 cze 2017

29 cze 2017

Zgłaszanie delegowania kierowców – Niemcy, Francja, Austria – zmiany od 1 lipca 2017r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Niemcy –
Zgłaszanie delegowania pracowników do pracy za pośrednictwem faksu możliwe będzie tylko do 30 czerwca 2017 r. Od 1 lipca 2017 r. d
otychczasowa forma wysyłania faksem zostaje zastąpiona zgłoszeniem elektronicznym poprzez portal https://www.meldeportal-mindestlohn.de/
Francja –
Obecnie wystawianie zaświadczeń możliwe jest wyłącznie poprzez system SIPSI (https://www.sipsi.travail.gouv.fr/ ). Nie ma możliwości wystawienia zaświadczenia w inny sposób. Zaświadczenia wydrukowane poza SIPSI są ważne, o ile zostały wystawione przed 1 stycznia 2017.Od 1 lipca 2017 w zgłaszaniu pracowników planowane są drobne zmiany.
Austria –
Od 1 czerwca 2017 dla sektora transportowego obowiązuje nowy, uproszczony wzór zgłoszenia – ZKO3-T . Każde zgłoszenie wystawione po tej dacie może być wystawione wyłącznie na nowym wzorze. Główne zmiany objęły ułatwienie sposobu zgłaszania kierowców i umożliwiły zgłaszanie na okres 6-ciu miesięcy.

Więcej informacji na www.ocrk.pl               (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet