9 sie 2018

9 sie 2018

Zasady zgłaszania przewozu towarów

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Dz.U. 2018 z 6 sierpnia 2018 r. – poz. 1487 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (w przywołaniu  art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138, 1000 i 1039). Rozporządzenie określa:

1) sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zwanej dalej „PUESC”;

2) sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

3) przypadki, w których jest dokonywane zgłoszenie obejmujące więcej niż jedną przesyłkę;

4) organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

5) wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie, wraz z objaśnieniami.

Rozporządzenie  weszło w życie  z dniem następującym po ogłoszeniu tj. 7 sierpnia 2018 r. za wyjątkiem przepisów wchodzących w życie w innych terminach.  (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet