15 wrz 2015

15 wrz 2015

Zamiana diety na pełne wyżywienie a podatek dochodowy

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wyroku z 11 września 2015 r., sygn. akt II FSK 1516/13 NSA orzekł, że jeśli pracodawca zapewnia pracownikowi w delegacji całodobowe wyżywienie, to wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest jedynie równowartość przysługującej pracownikowi diety (30 zł) .Nadwyżka wartości posiłków ponad 30 zł stanowi dochód pracownika i jest opodatkowana PIT.(Źr. Gazeta Prawna nr178-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet