29 gru 2022

29 gru 2022

Wyższe należności do ZUS w 2023 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących firmę i niekorzystających z preferencji wzrosną z 1211,28 zł do 1418,48 zł miesięcznie. I to bez składki zdrowotnej.

Za styczeń wysokość składek będzie oscylować w granicach: 812,23 zł emerytalna (obecnie 693,58 zł), 332,88 zł rentowa (obecnie 284,26 zł), 69,49 zł wypadkowa (obecnie 59,34 zł), 101,94 zł Fundusz Pracy/Solidarnościowy (obecnie 87,05 zł), 101,94 zł dobrowolna chorobowa (obecnie 87,05 zł). Oznacza to, że suma ta wyniesie 1418,48 zł miesięcznie – bez składki zdrowotnej.

Ta bowiem jest zależna od formy opodatkowania wybranej przez płatnika i tego, czy liczyć ją z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Niższe składki zapłacą natomiast osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z dwuletniej preferencji w pokrywaniu należności do ZUS (tzw. mały ZUS). One opłacają składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zatem podstawa wymiaru ich składek na ubezpieczenia społeczne od stycznia do czerwca 2023 r. nie może być niższa niż 1047 zł (30 proc. x 3490 zł).

Z kolei od lipca do grudnia nie może być niższa niż 1080 zł (30 proc. x 3600 zł). Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od nowych podstaw należy opłacić za styczeń 2023 r. w lutym 2023 r. oraz analogicznie za kolejne miesiące. Ponadto od nowego roku każdy płatnik składek musi posiadać też profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwia ona załatwienie online większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Do tej pory profil był obowiązkowy przede wszystkim dla rozliczających składki za więcej niż pięć osób.

Po zmianach obowiązek ten obejmie wszystkich płatników (tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), w tym właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do pięciu pracowników, oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie. Jeśli płatnik składek do 30 grudnia 2022 r. nie aktywuje konta na PUE, to organ rentowy sam założy mu taki profil do 31 stycznia 2023 r. Będzie miał on jednak charakter techniczny. Od 1 stycznia 2023 r. do katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają oskładkowaniu, dodana zostanie też działalność prowadzona w formie spółki komandytowo- akcyjnej przez komplementariusza. ( Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 29.12.2022 r./HW)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet