24 mar 2018

24 mar 2018

Wyrok TSUE C-533/16 VAT – odliczenie VAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Gdy podatnik błędnie uznał,  że dostawa towarów nie podlega VAT, a po upływie kilku lat dokonał korekty dotyczącej zapłaty tego podatku, nabywca towaru ma prawo do odliczenia (lub  odpowiednio – uzyskania zwrotu) kwoty VAT naliczonego z tytułu tej transakcji mimo , że od daty  sprzedaży  towaru upłynęło wiele lat. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł tak  w wyroku C-533/16  z dnia 21 marca 2018r., uznając że dopiero w wyniku  korekty VAT ( wystawienia faktur z VAT przez sprzedającego) zostały spełnione przesłanki materialne i formalne dające prawo do odliczenia VAT.  W konsekwencji nabywca, który zapłacił podatek mógł, zgodnie z dyrektywą 2006/112 i zasadą neutralności podatkowej,  wystąpić o zwrot podatku mimo, że przewidziany  termin zawity na wykonanie tego prawa rozpoczął bieg od dnia dostawy, a upłynął przed złożeniem wniosku o zwrot.  (Źr.curia.europa.eu- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet