24 mar 2018

24 mar 2018

Forum Cen Transferowych w MF

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu  cyklu  konferencji pod nazwą Forum Cen Transferowych z udziałem ekspertów i przedstawicieli biznesu, na których omawiane będą  najbardziej problematyczne kwestie w stosowaniu przepisów dotyczących rozliczeń między podmiotami powiązanymi.

Spotkania będą się odbywać co najmniej raz na kwartał. Ma to zapewnić jak najszerszą reprezentację środowisk, które mogą napotykać praktyczne problemy w stosowaniu przepisów z tego zakresu. Publiczny dostęp do wyników prac Forum przyczyni się do zwiększenia pewności stosowania prawa w skomplikowanym obszarze cen transferowych.. Tematem  pierwszego spotkania Forum Cen Transferowych, które odbędzie się 26 marca 2018 r. w Ministerstwie Finansów będzie  „Znaczenie analiz benchmarkingowych w tworzeniu polityki cen transferowych”.(Źr www.mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet