20 kwi 2020

20 kwi 2020

Wyłączenie spod egzekucji  środków przekazywanych przedsiębiorcom w ramach wsparcia w okresie pandemii koronawirusa

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jednak nie chodzi tutaj o dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, lecz o środki przyznawane przez Polski Fundusz Rozwoju. Według założeń rządu wsparcie w ramach tego programu może dostać nawet 670 tys. firm.

Zgodnie z dodanym przez Senat art. 21a ustawy o systemie instytucji rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1572 ze zm.) pieniądze te nie będą podlegały egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstanie w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy wsparcia. Jeśli pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy, będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego. ( Źródło:  DGP e – wydanie z dn. 20.04.2020 r. /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet