20 kwi 2020

20 kwi 2020

Korzystne zmiany w uldze na ZUS

Przez:

Sekcja: Aktualności

Osoby, które zapłaciły składki za marzec, chociaż były uprawnione do zwolnienia, będą mogły żądać zwrotu pieniędzy.

Taką możliwość daje im tarcza 2.0, czyli obowiązująca od soboty, 18 kwietnia, ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695).

Podstawą do zwrotu wpłaconych do organu rentowego należności jest art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266), w którym uregulowana jest kwestia rozliczenia nadpłaty składek.

– W konsekwencji płatnik, który złożył do ZUS wniosek o zwolnienie ze składek, a jednocześnie uregulował należności za marzec, ma dwie opcje. Może nie podejmować żadnych działań, a wtedy organ rentowy z urzędu zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych składek.  ( Źródło:  DGP e – wydanie z dn. 20.04.2020 r. /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet