19 gru 2022

19 gru 2022

Włochy wdrażają delegowanie kierowców przewidziane w Pakiecie Mobilności

Przez:

Sekcja: Aktualności

Delegowanie kierowców ciężarówek, które reguluje Pakiet Mobilności – lub jak kto woli dyrektywa (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. – ma zostać wdrożone także we Włoszech . Tak wynika z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia br., poprzez przyjęcie we wstępnej analizie dekretu legislacyjnego,  który wprowadza ustawodawstwo europejskie we Włoszech i który – jak określono w nocie – „stanowi lex specialis charakteryzujący się sektorowymi i mającymi zastosowanie specyfikacjami do transnarodowego świadczenia usług transportu drogowego i przewozów kabotażowych ”.

Rozporządzenie dotyczy usług kierowców mających siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, którzy delegują kierowców we Włoszech, a także przewozów kabotażowych wykonywanych we Włoszech przez przewoźników mających siedzibę w państwie członkowskim. Ponadto przewiduje się, że przedsiębiorstwa transportowe z siedzibą w państwach niebędących członkami UE nie będą korzystały z korzystniejszego traktowania niż to, które jest zarezerwowane dla przedsiębiorstw w Unii, nawet jeżeli wykonują przewozy na podstawie umów dwustronnych lub wielostronnych, które umożliwiają dostęp do rynku UE lub jego części

Za delegowanie nie uważa się przewozów dwustronnych i tranzytowych , a także międzynarodowych odcinków transportu kombinowanego realizowanych transportem drogowym .Oddelegowanie będzie musiało zostać udowodnione za pośrednictwem portalu połączonego z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), w którym dane przedsiębiorstw i oddelegowanych kierowców muszą zostać wprowadzone najpóźniej na początku oddelegowania, wraz z innymi informacjami dotyczącymi firmy i kierowców (tablica rejestracyjna pojazdu i przyczepy, nazwisko kierowcy, prawo jazdy itp.). Ale nadal na żądanie policji można również zażądać kopii deklaracji delegowania, operacji transportowych – takich jak międzynarodowy list przewozowy – a także zapisów tachografu . Państwo członkowskie, do którego planowane jest delegowanie, może również wymagać zaświadczenia o wynagrodzeniu i wynagrodzeniu, umowy o pracę oraz dowodu wypłaty wynagrodzenia.

Źródło: uominietansporti.it z dn. 16.12.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet