9 maj 2022

9 maj 2022

Wizy krajowe ukraińskich kierowców transportu międzynarodowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ustawa specjalna o pomocy obywatelom Ukrainy daje podstawę do umieszczania przez wojewodów naklejek wizowych w dokumentach podróży ukraińskich kierowców realizujących międzynarodowy transport drogowy, których wizy krajowe uległy przedłużeniu z mocy prawa. Urząd do Spraw Cudzoziemców wyjaśnił, że  z rozwiązania polegającego na umieszczeniu w dokumencie podróży naklejki wizowej skorzystać mogą tylko ci obywatele Ukrainy będący kierowcami w transporcie międzynarodowym, którzy w wizach krajowych podlegających przedłużeniu z mocy prawa, będą mieli okres pobytu wynoszący krócej niż 1 rok. Jeżeli liczba dni pobytu wskazana w posiadanej naklejce wizy krajowej wynosić będzie 365 dni (1 rok), jej posiadacz nie będzie mógł uzyskać naklejki dokumentującej przedłużenie z mocy prawa. Poniżej zamieszczamy link do te informacji:

Wizy krajowe ukraińskich kierowców transportu międzynarodowego – Urząd do Spraw Cudzoziemców – Portal Gov.pl (www.gov.pl)(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet