17 maj 2016

17 maj 2016

Weryfikacja wagi kontenera w eksporcie

Przez:

Sekcja: Aktualności

International Maritime Organization (IMO) zaakceptowała zmiany do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS – Rozdział VI, Część A, Regulacja 2 – Cargo Information, które wejdą w życie 1 lipca 2016 r. w odniesieniu do pełnych kontenerów eksportowych  przeznaczonych do przewozu drogą morską. Zmiany nakładają  na załadowcę pełnego kontenera  (niezależnie kto fizycznie napełniał kontener) obowiązek zweryfikowania wagi kontenera i  zadeklarowania zweryfikowanej wagi brutto kontenera przewoźnikowi morskiemu i terminalowi przed załadunkiem towaru na burtę. Podanie zweryfikowanej wagi kontenera jest warunkiem przyjęcia kontenera do załadunku w relacji eksportowej. Operatorzy statków i terminali zobowiązani są do uwzględnienia zweryfikowanej wagi kontenerów w sztauplanie i odmowy załadunku w przypadkach, gdy waga kontenera nie została zweryfikowana.

Niżej zamieszczamy :

Tekst zmienionego fragmentu konwencji SOLAS
Wytycznye IMO – MSC. 1/Circ. 1475 z 9 czerwca 2014 r. – GUIDELINES REGARDING THE VERIFIED GROSS MASS OF A CONTAINER CARRYING CARGO
Wytyczne World Shipping Council (WSC) z 1 lipca 2015 r. – GUIDELINES FOR IMPROVING SAFETY AND IMPLEMENTING SOLAS CONTAINER WEIGHT VERIFICATION REQUIREMENTS

Ministerstwo Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej przygotowuje stosowne zmiany w prawie polskim. (ES)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet